Home

Welkom op het Kennisplatform Kees

KEES is hét kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding in Nederland. Er zijn veel interventies beschikbaar voor ouders en kinderen die te maken hebben met een (dreigende) scheiding. Veel instanties bieden hun hulpverlening via verschillende wegen aan. Vanwege de veelheid en diversiteit aan instanties, is het voor ouders en professionals ingewikkeld om de bij de situatie meest passende ondersteuning te vinden. Het krijgen van overzicht is lastig, waardoor handelingsverlegenheid kan ontstaan, wat de kans op escalatie vergroot. Door het ontsluiten & delen van informatie en het ontwikkelen van instrumenten die behulpzaam kunnen zijn bij het taxeren van de scheidingssituatie en het vroegtijdig toeleiden naar passende hulp poogt KEES deze handelingsverlegenheid tot een minimum beperken.

Congres “Samen anders scheiden in het Noorden”

22 januari 2024. Lees meer over het Congres “Samen anders scheiden in het Noorden” >


Wat is Kees?

KEES is gestart als project gesubsidieerd door ZonMW. Bij dit project waren verschillende partijen betrokken, bijvoorbeeld: Yorneo, Elker, Jeugdhulp Friesland, Fier, NHL, UMCG, gemeenten in Noord-Nederland, Humanitas en Taskforce voorkomen kindermishandeling Noord-Nederland. Na het lanceren van deze website is de ambitie van KEES de samenwerking tussen een groot aantal stakeholders in het scheidingsveld (gemeenten, wijk- en gebiedsteam medewerkers, de rechtbank, advocaten, kindbehartigers, ouders etc.) voort te zetten. Elkaar kennen en van elkaar leren zijn binnen dit complexe thema van onschatbare waarde.

KEES werkt ook in de toekomst graag verder om openstaande onderzoeks- en ontwikkelvragen over bijvoorbeeld de effectiviteit van bestaande interventies te beantwoorden. Hierdoor kan zij een bijdrage leveren aan de transformatie binnen het werkveld: meer van betrekking naar inhoud, in samenwerking met minimaal de driehoek gemeenten, onderwijs/ onderzoek, hulpverleningsinstanties en dat zo dicht mogelijk bij de gezinnen zelf: in de wijk- en gebiedsteams.