Congres Samen anders scheiden in het Noorden (22/1/24)

12-01-2024

We nodigen u van harte uit voor het kenniscongres ‘Samen anders scheiden in het Noorden’ op maandag 22 januari. Het congres vindt plaats bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en wordt georganiseerd door het Kennisplatform Kind en (Echt)scheiding. Het wordt een sprankelend congres met Minchenu Maduro als dagvoorzitter en met de bijdrage van het team van ervaringsdeskundige jongeren van Villa Pinedo!

Twee keynote sprekers verzorgen een centrale bijdrage:

Vanesse Maes (Klinisch Psycholoog, systeempsychotherapeut en rouwtherapeut)
Past de stem van het kind in een Parallel Solo Ouderschap begeleiding?

Hoe verhoudt de opdracht van spreken met kinderen zich tot een begeleiding vanuit de visie en het kader van Parallel Solo Ouderschap (PSO)? Ga je als PSO-hulpverlener wel of niet spreken met het kind? In een begeleidingscontext is de relatie en het proces belangrijker dan wat je juist doet en welke methodes je inzet. Spreken met kinderen is een uitdaging. Vanuit de visie van parallel solo ouderschap staan we stil bij hoe een jeugdhulpverlener in een context van complex ouderschap na scheiding in relatie kan gaan met een kind. We reflecteren over hoe je betrouwbaar moet zijn voor het kind, binnen de positie en opdracht die je hebt. Kan/durf je transparant zijn over het echte doel voor de gesprekken met kinderen? Hoe plaats je deze gesprekken naast de ouderbegeleiding vanuit PSO? Spreken met kinderen is belangrijk. Maar hoe kan je garanderen dat jij met je interventies de complexiteit niet net vergroot? In deze lezing zoomt Vanessa Maes in op de groene stem van het kind en hoe hier zorg voor te dragen vanuit de visie van parallel solo ouderschap. Want echt luisteren naar deze stem is een hele uitdaging voor hulpverleners, zeker wanneer het kind iets zegt dat je als hulpverlener moeilijk vindt om te horen.

Eef van de Wiel (Deken van de Orde van Advocaten Noord-Nederland)
De advocaat en de hulpverlener
We kijken naar elkaar. We hebben last van elkaar. We oordelen over elkaar. Is dat onvermijdelijk? Wat drijft de advocaat en waar moet hij inbinden? In workshops komen onderwerpen aan bod zoals: de stem van het kind, ondersteuning van gezinnen en ouderschap, de impact van spanning, beroepshouding en het netwerk van
gezinssystemen. Zie de bijlage voor een overzicht van de workshops. Deze dag is bedoeld voor iedereen die samenwerkt met of ten behoeve van gezinnen in scheiding. Zoals deskundigen op het terrein van contactverlies, medewerkers van gemeenten, gezinsadvocaten, rechters, pedagogen en jeugdhulpverleners.

9.00 – 9.30 uur Inloop
9.30 – 9.45 uur Welkom
10:00 – 11.15 uur Workshopronde 1
11.30 – 12.45 uur Workshopronde 2
13.00 – 14.00 uur Lunch & Netwerken
14.00 – 15.15 uur Vanesse Maes
Past de stem van het kind in een Parallel Solo
Ouderschap begeleiding?
15.15 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 16.45 uur Mr. Eef van de Wiel
De advocaat en de hulpverlener
16.45 uur Afsluiting en Netwerken

Kies uw eigen workshop

Meer weten over de workshops die tijdens het congres worden aangeboden? Download hier het complete overzicht. Via het aanmeldformulier voor het congres kunt u aangeven aan welke workshop u wilt deelnemen.

Overzicht met workshops (Download)
Aanmelden congres

Congres Samen anders scheiden in het Noorden

Datum: Maandag 22 januari 2024
Tijdstip: Van 9.00 tot 17.30 uur
Locatie: NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden
Kosten: € 25,- per persoon
Accreditatie: Aangevraagd voor SKJ, Registerplein, NVO, NIP en NVRG

Graag tot ziens!

We verwelkomen u graag op maandag 22 januari!

Hartelijke groet,
Kennisplatform Kind en (Echt)Scheiding
info@platformkees.nl