Congres “Samen anders scheiden in het Noorden”

19-10-2023

Op maandag 22 januari 2024 organiseert het Kennisplatform Kind en (Echt)scheiding een kenniscongres. We stellen een programma samen met allerlei workshops en inspirerende sprekers. Voor de lunch en een informele afsluiting wordt gezorgd, zodat er alle gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en kennis te maken.

Datum: Maandag 22 januari 2024
Tijdstip: Van 9:00 tot 17:30 uur
Locatie: NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden
Kosten: €25,- per persoon
Accreditatie: Aangevraagd voor SKJ, Registerplein, NVO, NIP en NVRG
Contact: info@platformkees.nl

  • Tijdens het congres komen diverse relevante thema’s aan bod.
  • Vanessa Maes zal spreken over parallel solo ouderschap en Eef van de Wiel, Deken van de Orde van Advocaten Noord-Nederland, zal de vraagstukken vanuit
    juridisch perspectief belichten. In workshops komen onderwerpen aan bod zoals de stem van het kind, de impact van spanning, de-escaleren, ouderschapsvormen, persoonlijkheidsproblematiek, beroepshouding en het netwerk van gezinssystemen betrekken.
  • Deze dag is bedoeld voor iedereen die samenwerkt met of ten behoeve van gezinnen in scheiding. Zoals deskundigen op het terrein van contactverlies, medewerkers van gemeenten, gezinsadvocaten, rechters, pedagogen en jeugdhulpverleners. De dag staat in het teken van delen, informeren en creëren.
  • Binnenkort krijg je meer informatie en kun je je aanmelden. Zet de datum nu alvast in je agenda en tip je collega’s, want dit congres wil je niet missen!