De escalatieladder van Glasl 

10-01-2020

De escalatieladder van Friedrich Glasl geeft de ontwikkeling van een conflict weer. Elke stap op de ladder heeft gevolgen voor het gedrag van mensen, voor hun houding en hun manier van denken. Het denken en begrijpen van de ontwikkeling van het gedrag van gescheiden ouders vanuit de escalatieladder van Glasl wordt als helpend en verhelderend ervaren.

Wanneer kan je wat qua ondersteuning nog wel of wellicht niet meer inzetten. Ook bijvoorbeeld in het begrijpen waarom je ondanks allerlei inspanningen kan eindigen als deel van het conflict en tussen ouders in komt te staan. De escalatieladder kan steunend zijn voor het begrijpen van je eigen positie. Wil je meer weten over de instrumenten van KEES kijk dan hier of neem contact met ons op info@platformkees.nl.