Praatplaten

praatplaten voor taxatie van scheidingsproblematiek

Om in gesprek te gaan over de diverse onderwerpen die van belang zijn bij (het voorkomen van) problemen rondom scheidingen, is taxatie-instrument KEES ontwikkeld. Dit taxatie-instrument bestaat uit twee onderdelen: een aantal praatplaten en een taxatielijst. Op de praatplaten staan verschillende thema’s benoemd. Op basis van deze thema’s gaat u in gesprek met de ouders en/ of kinderen. Tijdens dit gesprek houdt u de stellingen die op de taxatielijst bij de op de praatplaten benoemde thema’s staan in uw achterhoofd. De praatplaten geeft u digitaal via ipad/laptop weer. Op deze manier visualiseert u welke onderwerpen in het gesprek aan de orde komen. De praatplaten helpen u om het gesprek te structureren en aan te geven welke factoren van invloed kunnen zijn in geval van een mogelijk problematische (dreigende) scheiding. Onderstaand kunt u de praatplaten downloaden:

In gesprek met ouders

Praatplaat Kind

Download praatplaat

Praatplaat Ouders

Download praatplaat

Praatplaat Netwerk

Download praatplaat

Praatplaat mate van ernst

Download praatplaat

Praatplaat fases

Download praatplaat

In gesprek met het kind