Routekaart

Routekaart Kees

Worden er problemen ervaren (door ouders, kinderen, netwerk of andere betrokkenen)?

Routekaart Kees

Gezamenlijk overleg

Routekaart Kees

Op welk domein is er hulp nodig?

Routekaart Kees

Hulp gericht aan kinderen

Routekaart Kees

Individueel

Routekaart Kees

In welke fase bevindt het conflict zich?

Routekaart Kees

Is er iemand in het netwerk die een bemiddelende rol kan spelen?

Routekaart Kees

Is er voldoende zicht op de gevolgen van vechtscheiding en strijd?

Routekaart Kees

Er is voldoende zicht op de gevolgen van vechtscheiding en strijd

Routekaart Kees

Er is onvoldoende zicht op de gevolgen van vechtscheiding en strijd

Routekaart Kees

Zijn er korte gerichte vragen?

Routekaart Kees

Emotionele fase: Is er sprake van omgang met beide ouders?

Routekaart Kees

Strijdfase: Is er sprake van omgang met beide ouders?

1. Groepsaanbod voor kinderen

Toelichting op hulpvorm: Ongeacht de situatie en mate van conflict kunnen kinderen baat hebben bij lotgenotencontact en steun in het leren omgaan met de scheidingssituatie.

Aanbod in provincie Groningen

Vrij toegankelijke hulp

 1. KIES-coaching, !Jes Training, aangeboden door Familiekwestie (onder de vlag van MEE Groningen) voor jeugdigen (8-18 jaar) en hun ouders. http://www.familiekwestie.nl/
 2. Kinderen In Echtscheiding Situatie (KIES)-coaching, aangeboden door verschillende CJG-partners, JGZ (GGD) en particuliere praktijken voor jeugdigen (8-18 jaar), ouders en leerkrachten. http://kiesvoorhetkind.nl/zoeken/kies-coach/

Niet vrij toegankelijke hulp

 1. Kinderen In Echtscheiding Situatie (KIES)-coaching, aangeboden door Elker voor jeugdigen (8-18 jaar). https://www.elker.nl/ouders/hulpaanbod/kies
 2. Dappere Dino’s voor kinderen van 6 tot 8 jaar. https://www.elker.nl/ouders/hulpaanbod/dappere-dinos

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in provincie Groningen

Niet vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in provincie Groningen

Aanbod in provincie Friesland

Vrij toegankelijke hulp

 1. Kinderen In Echtscheiding Situatie (KIES)-coaching, aangeboden door verschillende CJG-partners, JGZ (GGD) en particuliere praktijken voor jeugdigen (8-18 jaar), ouders en leerkrachten. http://kiesvoorhetkind.nl/zoeken/kies-coach/

Niet vrij toegankelijke hulp

 1. Kinderen In Echtscheiding Situatie (KIES)-coaching, verschillende CJG-partners, JGZ (GGD) en particuliere praktijken voor jeugdigen (8-18 jaar). https://jeugdhulpfriesland.nl/kenniscentrum-kind-echtscheiding

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

 1. Begeleidingsgroep voor kinderen, aangeboden door Psychologenpraktijk Buitenpost – Griet de Haan voor kinderen van alle leeftijden. http://www.psychologenpraktijk-buitenpost.nl/web/nl/scholen
 2. KANS – Kinderen in actie na Scheiding, aangeboden door Life Stream – Maaike ploeg voor kinderen van alle leeftijden. http://www.lifestreamcoaching.nl/begeleiding-van-kinderen-bij-echtscheiding/ 

Niet vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in provincie Friesland

Aanbod in provincie Drenthe

Vrij toegankelijke hulp

 1. Kinderen In Echtscheiding Situatie (KIES)-coaching, aangeboden door verschillende CJG-partners, JGZ (GGD) en particuliere praktijken voor jeugdigen (8-18 jaar), ouders en leerkrachten. http://kiesvoorhetkind.nl/zoeken/kies-coach/
 2. Lotgenotengroep Kinderen en echtscheiding, aangeboden door Humanitas voor kinderen van 8-12 jaar. https://www.humanitas.nl/themas/verlies/

Niet vrij toegankelijke hulp

Geen aanbod (bekend) in provincie Drenthe

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

 1. Weerbaarheidstraining, KIES-coaching en/of Omgangsbegeleiding, aangeboden door Bruinenberg voor kinderen van alle leeftijden. http://www.bruinenbergassen.nl/kies-kind-in-scheiding/
 2. Zandkastelen, aangeboden voor Kinderpraktijk Jose voor jeugdigen van 7-18 jaar. http://www.kinderpraktijkjose.nl/

Niet vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in provincie Drenthe

2. Online hulpaanbod voor kinderen

Toelichting op hulpvorm: alle informatie en voorlichting over echtscheiding die online vrij beschikbaar en toegankelijk is voor kinderen in echtscheidingssituaties.

Aanbod landelijk

Vrij toegankelijk online aanbod

 1. Anoniem bellen of chatten, mogelijkheid tot actieve verwijzing naar Veilig Thuis bij ernstige/bedreigende situatie, aangeboden door https://www.kindertelefoon.nl/ voor kinderen van 8-12 en 12-18 jaar.
 2. Raad voor Rechtsbijstand, aangeboden door ouders-uit-elkaar.nl, voor kinderen en jongeren die te maken hebben met een scheiding.
 3. Website voor kinderen van gescheiden ouders waar ze met andere kinderen kunnen praten, aangeboden door kinderenvangescheidenouders.nl, voor kinderen van alle leeftijden.
 4. Website voor kinderen en jongeren met veel informatie en een filmpje, aangeboden door jongehelden.nl voor kinderen ook voor volwassenen, scholen en andere professionals.
 5. Website voor kinderen en jongeren die te maken hebben met een echtscheiding, aangeboden door villapinedo.nl voor kinderen van alle leeftijden.
 6. Website voor adolescenten met mogelijkheid om te chatten met jeugdarts, aangeboden door jouwggd.nl voor kinderen van 16 jaar en ouders.

3. Gesprekken met kinderen op school of met wijkteam

Toelichting op hulpvorm: Kinderen kunnen baat hebben bij één of meerdere gesprekken met een persoon die niet direct betrokken is bij de scheiding. Het gaat om laagdrempelige gesprekken zoals met een leerkracht, mentor, intern begeleider van school of een gesprek met begeleider/hulpverlener uit een wijkteam.

Aanbod in provincie Groningen, Friesland en Drenthe 

Scholen en wijkteams

Kijk voor meer informatie op de website van een CJG/wijkteam/sociaal team bij u in de buurt.

4. Individuele coaching / begeleiding aan kinderen

Toelichting op hulpvorm: Als kinderen meer nodig hebben dan een laagdrempelig gesprek om met de echtscheidingssituatie om te kunnen gaan, kan individuele coaching of begeleiding helpend zijn.

Aanbod in provincie Groningen

Vrij toegankelijke hulp

 1. KIES-coaching of !Jes Training, aangeboden door Familiekwestie (onder de vlag van MEE Groningen) voor jeugdigen (8-18 jaar) en hun ouders. http://www.familiekwestie.nl/
 2. Kindbehartiger, aangeboden door beroepsorganisatie Kindbehartiger aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar. http://kindbehartiger.nl/
 3. !JES het brugproject (preventief), aangeboden door MEE Groningen voor kinderen van 8-12 jaar en hun ouders. http://www.meegroningen.nl/ons-aanbod/jeugdhulp

Niet vrij toegankelijke hulp

 1. Kinder- en jeugdcoaching, aageboden door Leger des Heils voor jeugdigen van alle leeftijden. http://www.legerdesheils.nl/noord/kinder-jeugdcoaching
 2. Kinderen in Echtscheiding Situatie (KIES) – coaching, aangeboden door Elker jeugdigen (8-18 jaar) https://www.elker.nl/ouders/hulpaanbod/kies
 3. Dappere Dino’s voor kinderen van 6 tot 8 jaar. https://www.elker.nl/ouders/hulpaanbod/dappere-dinos

Vrij toegankelijk online aanbod

 1. Website voor adolescenten met mogelijkheid om te chatten met jeugdarts, aangeboden door jouwggd.nl voor kinderen van 16 jaar en ouders.

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in provincie Groningen 

Niet vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in provincie Groningen

Aanbod in provincie Friesland

Vrij toegankelijke hulp

 1. Kindbehartiger, aangeboden door beroepsorganisatie Kindbehartiger aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar. http://kindbehartiger.nl/

Niet vrij toegankelijke hulp

 1. Kindspoor, aangeboden door Fier! Fryslân voor ouders en/of hun kinderen van 0 tot 12 jaar die blootgesteld zijn aan (huiselijk) geweld of waar sprake is van een (v)echtscheiding en waar de ontwikkeling van het kind bedreigd wordt. http://www.fier.nl/kindspoor-1
 2. Kinderen in Echtscheiding Situatie (KIES) – coaching, aangeboden door Kenniscentrum Kind en Echtscheiding van Jeugdhulp Friesland jeugdigen (8-18 jaar) https://jeugdhulpfriesland.nl/kinderen-in-echtscheidingssituaties

Vrij toegankelijk online aanbod

 1. Website voor adolescenten met mogelijkheid om te chatten met jeugdarts, aangeboden door jouwggd.nl voor kinderen van 16 jaar en ouders.

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

 1. Gesprekken voor kinderen in echtscheidingssituaties, aangeboden door Kindercoach praktijk Petra van Santen voor kinderen van alle leeftijden. http://www.kindercoachpraktijksneek.nl/kinderen_en_echtscheiding.html

Niet vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in provincie Friesland

Aanbod in provincie Drenthe

Vrij toegankelijke hulp

 1. Kindbehartiger, aangeboden door beroepsorganisatie Kindbehartiger aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar. http://kindbehartiger.nl/

Niet vrij toegankelijke hulp

Geen aanbod (bekend) in provincie Drenthe 

Vrij toegankelijk online aanbod

 1. Website voor adolescenten met mogelijkheid om te chatten met jeugdarts, aangeboden door jouwggd.nl voor kinderen van 16 jaar en ouders.

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in provincie Drenthe

Niet vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in provincie Drenthe

5. Individuele therapie voor kinderen

Toelichting op hulpvorm: Als kinderen dermate last hebben van de scheiding of getraumatiseerd zijn en groepstraining of individuele coaching niet voldoende of niet passend is kan individuele therapie geboden worden.

Aanbod in provincie Groningen

Vrij toegankelijke hulp

Geen aanbod (bekend) in de provincie Groningen

Niet vrij toegankelijke hulp

 1. Gesprekken en therapie op basis van christelijk grondslag voor jeugdigen en volwassenen, aangeboden door GGZ in de Bres. http://ggzindebres.nl/

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in de provincie Groningen

Niet vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in de provincie Groningen.

Aanbod in provincie Friesland

Vrij toegankelijke hulp

 1. Individuele begeleiding en systeemtherapie, aangeboden door WIJZIJN praktijk voor relatie en gezin. http://wijzijndepraktijk.nl/wijzijn/

Niet vrij toegankelijke hulp

 1. Individuele begeleiding en systeemtherapie aan volwassenen en jeugdigen, aangeboden door GGZ Friesland. https://www.ggzfriesland.nl/
 2. Gesprekken en therapie op basis van christelijk grondslag voor jeugdigen en volwassenen, aangeboden door GGZ in de Bres. http://ggzindebres.nl/
 3. Kindspoor, aangeboden door Fier! Fryslân voor ouders en/of hun kinderen van 0 tot 12 jaar die blootgesteld zijn aan (huiselijk) geweld of waar sprake is van een (v)echtscheiding en waar de ontwikkeling van het kind bedreigd wordt. http://www.fier.nl/kindspoor-1

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in de provincie Friesland

Niet vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in de provincie Friesland

Aanbod in provincie Drenthe

Vrij toegankelijke hulp

 1. Individuele begeleiding en systeemtherapie, aangeboden door WIJZIJN praktijk voor relatie en gezin. http://wijzijndepraktijk.nl/wijzijn/

Niet vrij toegankelijke hulp

 1. Relatie en systeemtherapie voor jeugdigen en volwassenen, aangeboden door GGZ Drenthe. https://www.ggzdrenthe.nl/
 2. Gesprekken en therapie op basis van christelijk grondslag voor jeugdigen en volwassenen, aangeboden door GGZ in de Bres. http://ggzindebres.nl/

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in de provincie Drenthe

Niet vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in de provincie Drenthe

6. Algemene informatie voor ouders en/of netwerk

Toelichting op hulpvorm: Algemene informatie op het gebied van scheiding voor zowel ouders, kinderen als netwerk. Het betreft hier lezingen, informatie via websites of andere media.

Aanbod landelijk

Vrij toegankelijk online aanbod

 1. compaiz.nl is een platform voor gescheiden ouders met o.a. online-trainingen, e-boek en ouderschapsplan.
 2. nieuwgezin.info is een website voor gezinnen met kinderen uit een vorige relatie.
 3. stichtingstiefmoeders.nl is een website met informatie voor stiefmoeders en mogelijkheden tot contact.
 4. stiefmoeders.nl is een website voor met informatie voor stiefmoeders.
 5. ggd.nl geeft digitale informatie over scheiding voor ouders.
 6. www.kindertelefoon.nl voor anoniem bellen of chatten voor kinderen van 8-18 jaar.
 7. www.ouders-uit-elkaar.nl voor kinderen en jongeren die te maken hebben met een scheiding.
 8. www.kinderenvangescheidenouders.nl voor kinderen van gescheiden ouders waar ze met andere kinderen kunnen praten.
 9. www.jongehelden.nl voor kinderen ook voor volwassenen, scholen en andere professionals.
 10.  www.villapinedo.nl voor kinderen van alle leeftijden, om ervaringen te delen.
 11. www.jouwggd.nl voor kinderen vanaf 16 jaar en voor ouders, mogelijkheid om te chatten met jeugdarts.

Er is geen aanbod (bekend) in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

7. Adviesgesprekken

Toelichting op hulpvorm: Laagdrempelige vrij toegankelijke hulp in de vorm van een één of meerdere advies-, begeleidingsgesprekken voor ouders en of kinderen en/of netwerk.

Aanbod in provincie Groningen

Vrij toegankelijke hulp

 1. Welzijnswerk, aangeboden door diverse welzijnsorganisaties: Kijk voor meer informatie op de website van een CJG of wijkteam bij u in de buurt.
 2. Advies en beantwoorden van vragen van ouders, kinderen, professionals m.b.t. veiligheid, aangeboden door Veilig Thuis. https://www.vooreenveiligthuis.nl/
 3. Advies over omgang en gezag na scheiding, aangeboden door de Raad voor de Kinderbescherming. https://www.kinderbescherming.nl/

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in de provincie Groningen

Aanbod in provincie Friesland

Vrij toegankelijke hulp

 1. Gespreksgroepen voor ouders – Hoe maak je een succes van een samengesteld gezin-, aangeboden door Timpaan Welzijn. http://timpaanwelzijn.nl/
 2. Maatschappelijk werk, begeleiding en advies aangeboden door Maatschappelijk Fryslân, aan ouders en kinderen. http://www.smwf.nl/
 3. Welzijnswerk, aangeboden door diverse welzijnsorganisaties: Kijk voor meer informatie op de website van een CJG of wijkteam bij u in de buurt.
 4. Preventieve advisering, kortdurende ondersteuning, kortdurende interventies door jeugdverpleegkundige, aangeboden door GGD Fryslân aan ouders en kinderen en beroepsopvoeders. https://www.ggdfryslan.nl/
 5. Advies en beantwoorden van vragen van ouders, kinderen, professionals m.b.t. veiligheid, aangeboden door Veilig Thuis. https://www.vooreenveiligthuis.nl/
 6. Advies over omgang en gezag na scheiding, aangeboden door de Raad voor de Kinderbescherming. https://www.kinderbescherming.nl/

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in de provincie Friesland

Aanbod in provincie Drenthe

Vrij toegankelijke hulp

 1. Welzijnswerk, aangeboden door diverse welzijnsorganisaties. : Kijk voor meer informatie op de website van een CJG of wijkteam bij u in de buurt.
 2. Advies en beantwoorden van vragen van ouders, kinderen, professionals m.b.t. veiligheid, aangeboden door Veilig Thuis. https://www.vooreenveiligthuis.nl/
 3. Advies over omgang en gezag na scheiding, aangeboden door de Raad voor de Kinderbescherming. https://www.kinderbescherming.nl/

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in de provincie Drenthe

8. Training, begeleiding, bemiddeling (mediation)

Toelichting op hulpvorm: Voorlichting over scheiding en de gevolgen ervan (voor kinderen). Voor gezinnen met korte specifieke vragen over scheiding.

Aanbod landelijk

Vrij toegankelijk aanbod

 1. MfN Mediators federatie Nederland. https://mfnregister.nl/
 2. Familierecht advocaten vaak gecombineerd met mediation . aangeboden door VFAS advocaten voor ouders. https://www.verenigingfas.nl/

Aanbod in provincie Groningen

Vrij toegankelijke hulp

 1. Ouderschapscoaching aangeboden door Familiekwestie onder de vlag van MEE Groningen voor jeugdigen (8-18 jaar) en hun ouders. http://www.familiekwestie.nl/

Niet vrij toegankelijke hulp

 1. Gezinscoaching in vechtscheidingssituaties. Aangeboden door Leger des Heils aan gescheiden ouders. http://www.legerdesheils.nl/
 2. Training Ouders voor Altijd, aangeboden door MJD Groningen. http://www.mjd.nl/kind—gezin/cursussen—trainingen

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in de gemeente Groningen

Aanbod in provincie Friesland

Vrij toegankelijke hulp

 1. Bemiddeling bij scheiding en gezinstherapie, aangeboden door WIJZIJN Praktijk voor relatie en gezin. https://wijzijndepraktijk.nl/portfolio/bemiddeling-bij-scheiding/

Niet vrij toegankelijke hulp

 1. Forensische poli. Aangeboden door GGZ Friesland voor ouders in veschtscheiding en agressie regulatieproblemen. https://www.ggzfriesland.nl/forensische-psychiatrie
 2. Ouderschapsmediation aangeboden door Kenniscentrum Kind en Echtscheiding, Jeugdhulp  Friesland, https://jeugdhulpfriesland.nl/ouderschapsmediation

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

 1. Relatie en gezinstherapie, conflict en scheidingsbemiddeling. Aangeboden door Praktijk voor psychosociale hulpverlening Annelie Schiere Brinkman. http://www.aqn.nl/onda/algemeen.html

Aanbod in provincie Drenthe

Vrij toegankelijke hulp

 1. Bemiddeling bij scheiding en gezinstherapie, aangeboden door WIJZIJN Praktijk voor relatie en gezin. https://wijzijndepraktijk.nl/portfolio/bemiddeling-bij-scheiding/

Niet vrij toegankelijke hulp

Geen aanbod (bekend) in de provincie Drenthe

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in de provincie Drenthe

9. Behandeltrajecten gericht op communicatie ouders, omgang en/of parallel ouderschap

Toelichting op hulpvorm: Wanneer er ernstige communicatieproblemen spelen, er sprake is van ex-partnerproblematiek, beschuldigingen en/of zorgen over de kinderen.

Aanbod in provincie Groningen

Vrij toegankelijke hulp

Geen aanbod (bekend) in de provincie Groningen

Niet vrij toegankelijke hulp

 1. Gesprekken/therapie op christelijke grondslag. Aangeboden door GGZ In de Bres voor jeugdigen en volwassenen. http://ggzindebres.nl/
 2. Gezinscoaching in vechtscheidingssituaties. Aangeboden door Leger des Heils voor gescheiden ouders. http://www.legerdesheils.nl/
 3. Ouderschap na scheiding. Aangeboden door Elker voor ouders en hun kind(eren). https://www.elker.nl/hulpaanbod-1/ouderschap-na-scheiding
 4. Omgangscentrum, aangeboden door Elker voor ouders en kinderen. https://www.elker.nl/hulpaanbod-1/omgangscentrum

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in de provincie Groningen

Aanbod in provincie Friesland

Vrij toegankelijke hulp

Geen aanbod (bekend) in de provincie Friesland

Niet vrij toegankelijke hulp

 1. Voor individuele begeleiding en systeemtherapie. Aangeboden door GGZ Friesland voor volwassenen en jeugdigen. https://www.ggzfriesland.nl/
 2. Gesprekken/therapie op christelijke grondslag. Aangeboden door GGZ In de Bres voor jeugdigen en volwassenen. http://ggzindebres.nl/
 3. Forensische Poli. Aangeboden door GGZ Friesland voor ouders in vechtscheiding en agressie regulatieproblemen. https://www.ggzfriesland.nl/
 4. Voor individuele begeleiding en systeemtherapie. Aangeboden door GGZ Friesland voor volwassenen en jeugdigen.https://www.ggzfriesland.nl/
 5. Pedagogische omgang coaching. Aangeboden door Kenniscentrum Jeugdhulp Friesland voor jeugdigen tussen 0-18 jaar.https://jeugdhulpfriesland.nl/kenniscentrum-kind-echtscheiding
 6. Pedagogische omgangscoaching, aangeboden door Kenniscentrum Jeugdhulp Friesland. https://jeugdhulpfriesland.nl/pedagogische-omgangscoaching
 7. Ouderschapsmediation aangeboden door Kenniscentrum Kind en Echtscheiding, Jeugdhulp  Friesland, https://jeugdhulpfriesland.nl/ouderschapsmediation
 8. Beschermde omgang en coaching na scheiding, aangeboden door Kenniscentrum Kind en Echtscheiding, Jeugdhulp  Friesland, https://jeugdhulpfriesland.nl/beschermde-omgang-en-coaching-na-scheiding

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

 1. Relatie en gezinstherapie, conflict- en scheidingsbemiddeling. Aangeboden door Praktijk voor psychosociale hulpverlening Annelie Schiere Brinkman. http://www.aqn.nl/onda/algemeen.html

Aanbod in provincie Drenthe

Vrij toegankelijke hulp

Geen aanbod (bekend) in de provincie Drenthe

Niet vrij toegankelijke hulp

 1. Gespecialiseerd in relatie en systeemtherapie. Aangeboden door GGZ Drenthe voor volwassenen en jeugdigen. https://www.ggzdrenthe.nl/
 2. Gesprekken/therapie op christelijke grondslag. Aangeboden door GGZ In de Bres voor jeugdigen en volwassenen. http://ggzindebres.nl/
 3. Hulp wanneer een ouder geen omgang met kind mag hebben. Aangeboden door Yorneo voor ouder die geen omgang met kind heeft/mag hebben, het kind en de andere ouder. http://www.yorneo.nl/
 4. Ouderschap na scheiding. Aangeboden door Yorneo en Accare voor ouders en hun kind(eren). http://www.yorneo.nl/ en https://www.accare.nl/
 5. Omgangscentrum en begeleide gesprekken. Aangeboden door Yorneo voor ouders en kinderen. http://www.yorneo.nl/
 6. Kinderen uit de Knel. Aangeboden door Yorneo voor ouders en kinderen. http://www.yorneo.nl/

Vrij toegankelijk aanbod kleine aanbieders

Geen aanbod (bekend) in de provincie Drenthe

10. Netwerk

Geen aanbod (bekend) in provincie Friesland, Groningen en Drenthe.

11. Hulpaanbod op juridisch/financieel gebied

Toelichting op hulpvorm: Soms hebben gezinnen (in eerste instantie) alleen een juridische of financiële vraag.

Aanbod landelijk

Vrij toegankelijke hulp

 1. Familierecht advocaten vaak gecombineerd met mediation, aangeboden door VFAS advocaten voor volwassenen. https://www.verenigingfas.nl/

Vrij toegankelijk online aanbod

 1. Chatten of bellen met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. http://noord.kjrw.nl/artikel/ouders-uit-elkaar/

Aanbod in provincie Groningen

Vrij toegankelijke hulp

 1. Rechtshulp, aangeboden door Kinder- en Jongerenrechtswinkel. http://noord.kjrw.nl/artikel/ouders-uit-elkaar/

Aanbod in provincie Friesland

Vrij toegankelijke hulp

Geen aanbod (bekend) in provincie Friesland

Aanbod in provincie Drenthe

Vrij toegankelijke hulp

Geen aanbod (bekend) in provincie Drenthe