Taxatielijsten

taxatielijst voor scheidingsproblematiek

Om in gesprek te gaan over de diverse onderwerpen die van belang zijn bij (het voorkomen van) problemen rondom scheidingen, is taxatie-instrument KEES ontwikkeld. Dit taxatie-instrument bestaat uit twee onderdelen: een vijftal praatplaten en een taxatielijst. Op de praatplaten en de taxatielijst staan dezelfde thema’s benoemd. Op de taxatielijst vindt u 44 stellingen verdeeld over de domeinen kind, ouders en netwerk. Naar aanleiding van het gesprek aan de hand van de praatplaten, geeft u in de taxatielijst een indicatie van de wijze waarop de verschillende betrokkenen de situatie ervaren. U hebt de stellingen goed in uw hoofd en vraagt deze aan de hand van de praatplaten uit. Na afloop van het gesprek vult u per deelnemer aan het gesprek in welke reactie, volgens uw inschatting, het beste past bij die persoon. Neigt vader bij een stelling bijvoorbeeld meer naar de stelling zoals beschreven aan de linkerkant, klik dan op het bolletje aan de linkerkant.

Aan het einde van de taxatielijst ziet u twee belevingsvragen met betrekking tot de ervaren ernst van de problematiek en de fase van het eventuele conflict. Die twee vragen, inclusief de antwoordopties, vindt u ook op de praatplaten. De antwoorden hierop geven gezamenlijk een goede inschatting van de aard en ernst van de problematiek.

Er zijn verschillende versies van de taxatielijst. Heeft u alleen de ouders gesproken, download hieronder dan de taxatielijst voor 2 personen. Als er naast de ouders 1 kind aanwezig was, download dan de lijst voor 3 personen, etc. Het gaat er om dat u de versie kiest met het totale aantal gezinsleden waarvan u de situatie in kaart brengt.