KEES in Capelle aan den IJssel

23-08-2018

Tijdens het congres over conflictscheidingen op 21 juni jl. in Zwolle heeft Janneke Metselaar de oproep gedaan om praktijkervaringen met het taxatie-instrument KEES te delen. Naar aanleiding hiervan bereikte ons het bericht dat de gemeente Capelle aan den IJssel a de zomer start met een pilot in het kader van het Project Kind Centraal. Wij verwachten de eerste uitkomsten van de pilot in het eerste kwartaal van 2019.

 

Lees meer informatie over het project waarbinnen de KEES’ instrumenten worden ingezet: op de Capelse conferentie sociaal domein 2017 is er aandacht geweest voor het life event ‘Scheiding’. Begin 2018  is door het platform ‘Scheiden zonder schade’ een verslag overhandigd aan de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming. Dit verslag is een beschrijving van actielijnen welke aangeboden zijn aan de tweede kamer. Eén van de actielijnen is dat er behoefte is aan een lokale sluitende aanpak. Hiermee is Capelle aan de IJssel in 2018 volop aan de slag. Het doel van het project KIND Centraal is een sluitende aanpak rond het life event ‘Scheiding’ te ontwikkelen, gericht op het zo veel mogelijk voorkomen van de negatieve gevolgen van scheiding voor kinderen. Het project KIND Centraal is een project wat mede mogelijk gemaakt is door het aanjaagbudget sociaal domein van de gemeente. In dit project hebben het CJG en Stichting Welzijn Capelle een voortrekkersrol. Zie voor meer informatie https://cjgcapelleaandenijssel.nl/wp-content/uploads/2018/03/Infographic-Kind-Centraal-Netwerkpartners.png