Praatplaten geven richting aan gesprekken

13-01-2020

Hulpverleners die minder ervaring hebben met scheidingssituaties ervaren de praatplaten vaak als helpend in het richting geven van gesprekken. Daarnaast blijkt ook behoefte aan meer onderbouwing en achterliggende theorie over de onderwerpen op de platen. De projectgroep neemt deze input ter harte en gaat hiermee aan de slag.