Resultaten

De resultaten van Kees

Gedurende de projectperiode van KEES is gewerkt aan een viertal deelprojecten. Het eerste deelproject heeft geleid tot de Rapportage Hulpaanbod voor gezinnen in (v)echtscheiding: een bundeling van kennis. In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar beschermende en belemmerende factoren die van invloed zijn op het ontstaan van een (v)echtscheiding. Ook is onder andere een overzicht gegeven van de beschikbare interventies in Noord Nederland. Via deelrapport 1 in de linkerkolom is het gehele rapport te downloaden.

Het tweede deelproject heeft geresulteerd in het Taxatie-instrument KEES. Dit is te vinden onder het kopje ‘Instrumenten’. Voor de ontwikkeling van het instrument is onder andere een enquête uitgezet. De resultaten van deze enquête zijn te vinden onder het kopje deelproject 2 in de linkerkolom.

De Routekaart is ontwikkeld in deelproject 3. Deze is ook te vinden onder het kopje ‘Instrumenten’. Ben je geïnteresseerd in de samenvatting van de enquêtes met betrekking tot toeleiden naar passende hulp? Klik in de linkerkolom dan op deelproject 3