Deelproject 3

Uitkomsten enquête over toeleiding naar passende hulp op het gebied van scheidingsproblematiek

De derde opdracht voor project KEES was een routekaart ontwikkelen om de toeleiding naar  passende hulp op het gebied van scheidingsproblematiek te ondersteunen. Om deze routekaart te ontwerpen is gebruik gemaakt van informatie afkomstig van verschillende groepen. De enquête is afgenomen bij 50 ouders, 25 jeugdigen en 66 professionals. Klik hier om de resultaten van deze enquêtes te downloaden.