Deelproject 1

Hulpverleningsaanbod en factoren van invloed op (v)echtscheiding in beeld

Intensief contact en kennisuitwisseling tussen projectgroep, professionals die te maken hebben met scheidingsproblematiek en ervaringsdeskundigen heeft geleid tot het eindrapport van deelproject 1: Hulpaanbod voor gezinnen in (v)echtscheiding: een bundeling van kennis. Hierin staan factoren die van invloed zijn op het ontstaan van een (v)echtscheiding en de gevolgen voor het kind.

Ook de beïnvloedende factoren in interventies zijn in kaart gebracht. Een overzicht van het beschikbare hulpverleningsaanbod in Noord-Nederland completeert het rapport. De aanbevelingen richten zich op de toegang tot het aanbod, (hiaten in) het aanbod en de kwaliteit en effectiviteit van het aanbod.

De inventarisatie levert een bruikbaar beeld van het aanwezige aanbod voor jeugdigen en ouders in Noord-Nederland die te maken (dreigen te) krijgen met een (v)echtscheiding. Opvallend resultaat is dat over de hele linie het aantal bewezen effectieve interventies mager is. Geïnteresseerd in de gehele rapportage? Download het rapport onderstaand.