Deelproject 2

Uitkomst enquête over het taxeren van scheidingsproblematiek

Het ontwikkelen van een taxatie-instrument was, na het in kaart brengen van de theoretische uitgangpunten rondom scheiding, de tweede opdracht voor platform KEES. Het doel van het taxatie-instrument is het in kaart brengen van de vroege signalen van het ontstaan van een mogelijk problematische scheiding. Een dergelijk instrument bestond nog niet. Om er voor te zorgen dat het taxatie-instrument breed toepasbaar is in de praktijk, voor bijvoorbeeld een huisarts, medewerkers van een gebiedsteam, een advocaat of mediator, en aansluit bij hun behoeften en wensen is een enquête opgesteld. In de enquête zijn aandachts- en uitgangspunten in kaart gebracht. 204 professionals uit de hierboven genoemde groepen, voornamelijk afkomstig uit de drie noordelijke provincies, hebben de enquête ingevuld.