Training

Modulebeschrijving training taxatie-instrument KEES

Visie & Uitgangspunten

Het kennisplatform KEES heeft een tweetal instrumenten ontwikkeld die hulpverleners helpen om een inschatting te maken van de ernst van de scheidingsproblematiek die zich via hun clienten aandient. Het gaat om een taxatie-instrument en een routekaart. De instrumenten zijn vrij te
downloaden via www.platformkees.nl Om gebruikers van de instrumenten te begeleiden in het gebruik ervan is een training ontwikkeld.

Doelgroep/ Indicatie

Voor verwijzers en hulpverleners die werken in een context waar (echt)scheidingsproblematiek aan de orde komt.

Doel

De deelnemer is in staat om met behulp van de instrumenten van KEES een gesprek te voeren met een client over de belangrijkste factoren die rond een scheiding aan de orde kunnen zijn. De deelnemer is in staat om vervolgens een inschatting te kunnen maken over de ernst van de problematiek en naar welke vorm van hulpverlening kan worden doorverwezen.

Inhoudelijke thema´s

  • Kennisplatform KEES
  • Escalatieladder Friedrich Glasl
  • Taxatie-instrument (Kind, ouders en netwerk)
  • Fases in het conflict
  • Routekaart

Naast de inhoudelijke bespreking van bovenstaande is er ruimte te
oefenen met de aangereikte instrumenten.

Praktische zaken

De training wordt gegeven door trainers werkzaam bij Elker: Jeugdhulp & Onderwijs, Jeugdhulp Friesland, Yorneo: thuis in opvoeden en opgroeien & Fier.

De training is beschikbaar als groepstraining voor zowel individuele hulpverleners als teams. Per training kunnen maximaal 12 mensen deelnemen. Duur van de training is 1 dagdeel: maximaal 4 uur te geven op een gewenste locatie. Indien gewenst kan de training gecombineerd of uitgebreid worden met andere trainingen van de bovenstaande hulporganisaties.

Financiering

Voor gemeenten of door gemeenten gefinancierde instanties in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe is het mogelijk de training kosteloos te volgen. Er dient dan door de deelnemers wel een locatie geregeld te worden.

Buiten deze regio of voor niet door de gemeenten gefinancierde instanties bedragen de kosten van de training 800 euro voor 12 personen.

Accreditatie

Er is accreditatie voor deze training aangevraagd en toegekend bij SKJ.

De trainingen worden op dit moment gepland in de maanden maart/ april/ mei/ juni/ september/ oktober & november 2020.

Inschrijven kan via info@platformkees.nl of via het contactformulier https://www.platformkees.nl/contact/. Daarin kun je aangeven in welke maand je de training bij voorkeur zou willen volgen.