Uitnodiging Slotsymposium KEES

14-02-2017

Op donderdag 2 maart 2017 organiseert ‘KEES (Kind En (Echt)Scheiding)’ een slotsymposium waarin zij haar projectresultaten presenteert. Het slotsymposium vindt plaats bij het Paviljoen van de Dame aan de Groningerweg 19 in Paterswolde, net ten zuiden van Groningen. Inloop: 1330-14 uur, afsluiting 17 uur. Je bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Het symposium is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij project ‘KEES’. Ook andere belangstellenden die in hun werkzaamheden te maken hebben met scheidingsproblematiek zijn van harte welkom. We nemen je graag mee in de stappen die we met elkaar hebben gezet en op welke wijze jij de uitkomsten kunt integreren in je dagelijkse werkzaamheden.

Binnen het ontwikkelproject is door verschillende partijen gewerkt aan het verzamelen en digitaal beschikbaar stellen van de aanwezige kennis omtrent (v)echtscheiding en de binnen Noord-Nederland beschikbare (effectieve) interventies. Er zijn twee instrumenten voor professionals ontwikkeld: een taxatie-instrument om vroegtijdig het risico op het ontstaan van een problematische scheiding te signaleren en een flowchart die professionals en cliënten ondersteunt bij het vinden van de bij de situatie meest passende hulpverlening. Tijdens de middag presenteert projectonderzoeker Janneke Metselaar, lector bij de NHL, eerst inhoudelijke onderzoeksresultaten. Vervolgens introduceren we de twee ontwikkelde instrumenten en de wijze waarop een professional deze in kan zetten. We sluiten af met het lanceren van de website en het delen van de verdere ambities van KEES.

Schrijf je in! Dit kan vóór 24 februari via info@platformkees.nl

Wees er snel bij, want er zijn slechts 135 plaatsen beschikbaar. Na aanmelding rekenen we op je komst.

NB: accreditatie bij SKJ aangevraagd

Graag tot ziens op 2 maart en hartelijke groet,

namens projectteam KEES

Beatrijs Schokkenbroek

Dit project is mede mogelijk dankzij een subsidie uit het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’ van ZonMw.